Chat with us, powered by LiveChat

[Video] Đá gà trực tuyến CPC3 Ngày 16/11/2023

[Video] Đá gà trực tuyến CPC3 Ngày 16/11/2023
[Video] Đá gà trực tuyến CPC3 Ngày 16/11/2023

Bạn đam mê đá gà nhưng chẳng thể nào trực tiếp góp mặt tại trường gà theo dõi trực tiếp? Đừng lo, đã có vua đá gà đá gà cpc3, tự hào là ông trùm trong giới, mang đến cho người xem các trận được tuyển chọn gắt gao từ ngày 16/11/2023.

0:00
/2:00

trận 1

0:00
/5:32

trận 2

0:00
/4:46

trận 3

0:00
/6:24

trận 4

0:00
/5:26

trận 5

0:00
/5:12

trận 6

0:00
/4:57

trận 7

0:00
/6:49

trận 10

0:00
/4:13

trận 11

0:00
/5:29

trận 12

0:00
/4:51

trận 13

0:00
/6:56

trận 14

0:00
/6:55

trận 17

0:00
/2:39

trận 18

0:00
/5:06

trận 19

0:00
/2:38

trận 20

0:00
/5:20

trận 25

0:00
/7:26

trận 26

0:00
/4:35

trận 27

0:00
/5:56

trận 33