I. Giới thiệu chung về Chính sách và Điều khoản

Chính sách và Điều khoản là một phần quan trọng trong việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Để đảm bảo trải nghiệm của bạn tốt nhất, Dagacpc3.com đã thiết lập các quy định và điều khoản sử dụng, cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng dịch vụ và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và chính sách được đề ra dưới đây.

II. Chính sách bảo mật

  1. Quyền riêng tư thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc bạn đã đồng ý cho phép.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ với bạn về các cập nhật, thông báo hoặc quảng cáo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Bạn có quyền từ chối nhận các thông tin này bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt thông báo trong tài khoản cá nhân của bạn.

III. Điều khoản sử dụng dịch vụ

  1. Quyền sở hữu trí tuệ: Tất cả nội dung và tài liệu trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.
  2. Hạn chế trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc phạt phá nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ hoạt động không gián đoạn, an toàn và không có lỗi.

IV. Thay đổi chính sách và điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách và Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục dịch vụ sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản mới.

V. Kết luận

Chính sách và Điều khoản là một phần quan trọng trong việc sử dụng dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Điều khoản sử dụng được thiết lập để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi là hợp pháp và an toàn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.